//
αρχείο

Archive for

Αποφυγή σφαλμάτων στην εύρεση εργασίας

Κατά την εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας ένας εργαζόμενος έχει να αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις. Ας αναλύσουμε μερικούς τρόπους αντιμετώπισης τους.

Κατά την περίοδο εύρεσης εργασίας θα πρέπει βασική μας προτεραιότητα να είναι η επικοινωνία με πιθανούς εργοδότες, η ανανέωση του βιογραφικού μας, η δημιουργία μιας συνοδευτικής επιστολής . Με άλλα λόγια θα πρέπει να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη και οι μέρα μας είναι γεμάτη από ενέργειες που θα έχουν ως στόχο την εύρεση εργασίας. Η δραστηριότητα της εύρεσης θα πρέπει να έχει full time χαρακτήρα και όχι να αποτελεί μια part time δραστηριότητα.

Συνέχεια

Advertisements