//
αρχείο

Archive for

Απεργία εργαζόμενου και συνέπειες

Τα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία ο μισθωτός απέχει από την εργασία του λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θεωρούνται ως χρόνος απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες κανονικής αδείαςπου δικαιούται να λάβει ο μισθωτός (άρθρο 2 παράγρ. 6 του ΑΝ 539/45 και άρθρο 7 του Π.Δ 88/99). Συνέχεια

Advertisements

Μπορεί ο εργαζόμενος να παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης των αποδοχών του;

Κατά γενική αρχή του εργατικού δικαίου που συνάγεται από τα άρθρα 3, 174, 178, 179 και 679 του ΑΚ, 8 του Ν.2112/20, 5 παρ.1 του ΑΝ539/45 , 8 παρ.4 του ΝΔ.4020/59 και 7 παρ.2 του Ν.1876/1990 εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο, η παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμά του να λάβει τις νόμιμες αποδοχές του είναι άκυρη, έστω και αν γίνεται εκ των υστέρων με τη μορφή της άφεσης χρέους.
Κατά συνέπεια είναι άκυρη, η ολική ή η μερική αποστέρηση του νομίμου μισθού από τον μισθωτό ανεξαρτήτως από το πώς αυτή θα χαρακτηριστεί ειδικότερα (παραίτηση, συμφωνία – συμβιβασμός, αρνητική αναγνωριστική σύμβαση, άφεση χρέους ή ακόμα και εξοφλητική απόδειξη). Συνέχεια

Κανονισμός εργασίας – Ποιοι είναι υπόχρεοι – Διαδικασία – Νομική ισχύς – Κυρώσεις

Κανονισμός εργασίας είναι σύνολο διατάξεων, που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, θέματα που έχουν σχέση με την εκτέλεση της εργασίας, όπως θέματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση, την εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού, τον τρόπο διεύθυνσης της εργασίας και γενικά την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών.
Σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ΚΤΕΛ, κ.λ.π ο κανονισμός προσωπικού ρυθμίζεται με διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Συνέχεια

Έξι μυστικά για την τέλεια συνοδευτική του βιογραφικού επιστολή

Γνωρίζετε ότι η πρώτη συνοδευτική επιστολή στην ιστορία θεωρείται ότι γράφτηκε από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι το 1482;
Από τότε έχουν περάσει πάνω από 500 χρόνια και η συνοδευτική επιστολή αποτελεί πλέον το πιο καθοριστικό στοιχείο για την αίτηση εργασίας σας. Μπορεί να σας εξασφαλίσει την επιτυχία ή να σας καταδικάσει σε αποτυχία.
Το EURES  δίδει μερικές χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές για μια επιτυχημένη συνοδευτική επιστολή.
Συνέχεια

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε ισχύ

Οι ΣΣΕ είναι δεσμευτικές μόνο για τα μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, αφού δεν κηρύσσονται πλέον ως γενικώς υποχρεωτικές.  Συλλογική Σύμβαση, που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθεί να ισχύει επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της.
Κατεβάστε ΕΔΩ τον πίνακα με τις ισχύουσες ΣΣΕ σε μορφή PDF

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 79 θέσεις σε 3 υπουργεία

Εκδόθηκε η 4Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ. – 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης). Συνέχεια

26.000 θέσεις εργασίας «ανοίγουν» το Νοέμβριο απο τον ΟΑΕΔ

Συνολικά 26.000 θέσεις εργασίας για ανέργους (11.000 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 15.000 στο Δημόσιο, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας) «ανοίγει» ο ΟΑΕΔ έως το τέλος Νοεμβρίου. Συνέχεια

ΣΤΠ: Διαμεσολάβηση για τη ρύθμιση νομοθετικών κενών και διατάξεων που αφορούν τις συντάξεις των άγαμων θυγατέρων

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή διακόπηκαν ταυτόχρονα οι συντάξεις που έπαιρναν ως άγαμες θυγατέρες από το Δημόσιο Ταμείο και από ασφαλιστικό οργανισμό εποπτευόμενο από άλλο Υπουργείο (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ).

Συνέχεια

4.751 θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ σ’ ολόκληρη τη χώρα

Δείτε  τις  κενές θέσεις  εργασίας, όπως καταγράφονται στα ΚΠΑ – ΟΑΕΔ, σ’ ολόκληρη τη χώρα στις 6/11/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ όπως αναφέρονται στον κατάλογο, έχοντας υπόψη και τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει, για καλύτερη ενημέρωση.

Κατεβάστε το αρχείο με τις κενές θέσεις   ΕΔΩ

Η ειδικότητα του εργαζόμενου. Υποχρεώσεις εργοδοτών – εργαζομένων

Από τις διατάξεις του άρθρου 652 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελεί με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε , ευθυνόμενος για την ζημία που προξένησε στον εργοδότη του από δόλο ή αμέλεια.
Ο βαθμός της επιμέλειας για την οποία ευθύνεται ο εργαζόμενος, κρίνεται από τη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη της μόρφωσης ή των απαιτούμενων για την εργασία ειδικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων γενικά τις οποίες γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ο εργοδότης.

Συνέχεια