//
αρχείο

Archive for

Ποιοι εργαζόμενοι επηρεάζονται άμεσα από την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

Για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, η ελληνική πλευρά πρότεινε στους θεσμούς να αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσων συνταξιοδοτούνται πριν από το 62ο έτος ηλικίας από το 2016 και έως το 2025. Από το 2016 έως το 2022 η αύξηση θα είναι ένα εξάμηνο ανά έτος, ενώ από το 2023 έως το 2025 η αύξηση θα είναι ένα έτος ανά έτος.

Συνέχεια

Advertisements

Χορήγηση επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ σε γυναίκα απολυμένη κατά τη διάρκεια της προστασίας μητρότητας

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε Δελτίου Τύπου αναφορικά με την περίπτωση εγκύου της οποίας ο ΟΑΕΔ αρνήθηκε να χορηγήσει επίδομα ανεργίας με το σκεπτικό ότι η καταγγελία της ήταν άκυρη λόγω της εγκυμοσύνης της.
Κατά της απορριπτικής απόφασης του ΟΑΕΔ η απολυμένη έγκυος άσκησε αίτηση θεραπείας που απορρίφθηκε και τότε προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη ασκώντας παράλληλα νέα αίτηση θεραπείας ενώπιον του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ για τη μεταρρύθμιση της απορρίπτικής απόφασης.

Συνέχεια

Διευκρινήσεις για την πρακτική άσκηση σπουδαστών στα ξενοδοχεία

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 16802/667/ 2010  κοινής υπουργικής απόφασης υπουργών Παιδείας, Εργασίας και Τουρισμού, που αφορά στην πρακτική άσκηση σπουδαστών στα ξενοδοχεία, δίδονται με έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας κου  Ανδρέα Νεφελούδη.
Ως γνωστόν, με την απόφαση αυτή είχαν τεθεί κανόνες και περιορισμοί στην απασχόληση – πρακτική άσκηση στις ξενοδοχειακές – τουριστικές επιχειρήσεις,  προκειμένου να περιοριστούν οι αυθαιρεσίες και  οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας στο τομέα της απασχόλησης και της αμοιβής των πρακτικά ασκούμενων (εργαζομένων επί της ουσίας) σπουδαστών στις επιχειρήσεις αυτές
Η απόφαση προέβλεπε ότι, πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν  να πραγματοποιήσουν οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών
επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα, καθώς και  οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αμοιβή  που θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 60% του κατώτατου βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το ποσοστό των ασκούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17%  του τακτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα.
Συνέχεια

Τι είναι η μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος; Αποτελεί εξαρτημένη εργασία;

Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος υπάρχει, όταν ο κύριος προσοδοφόρου κινητού πράγματος, παραχωρεί την χρήση του σε άλλον, με αντάλλαγμα την καταβολή μέρους των εισπράξεων από την εκμετάλλευση του πράγματος (άρθρο 638 Α.Κ).
Τη μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος τη συναντούμε πολύ συχνά στα ταξί, όπου ο οδηγός δικαιούται να εκμεταλλεύεται το αυτοκίνητο για λογαριασμό του και με δικό του κίνδυνο (επιχειρηματικός κίνδυνος), κατά την ελεύθερη κρίση του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του ιδιοκτήτη, καθώς επίσης και χωρίς την υποχρέωση να συμμορφώνεται στις εντολές του. Συνέχεια

Νυχτερινή εργασία. Πως αμείβεται. Για ποιούς απαγορεύεται

Νυκτερινή εργασία κατά την εργατική νομοθεσία, νοείτε αυτή που πραγματοποιείται κατά τις ώρες από  22:00 μ.μ. έως  06:00 π.μ.
Για την νυχτερινή απασχόληση έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις, ενώ για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων απαγορεύεται η απασχόληση κατά τις ώρες αυτές.

Ίση μεταχείριση – Ισότητα φύλων – Προστασία μητρότητας

Συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την  Ίση μεταχείριση – Ισότητα φύλων – Προστασία μητρότητας στον εργασιακό τομέα. Υφιστάμενες διατάξεις, εγκύκλιοι, έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων Συνέχεια

Αποζημιώσεις «τέλος» για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που «πτωχεύουν»

Θα χάνουν τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που «πτωχεύουν». Την εξαίρεση των αποζημιώσεων από την τρίτη (σήμερα) σειρά ικανοποίησης των απαιτήσεων πιστωτών έναντι του εργοδότη σε περιπτώσεις πλειστηριασμού ακινήτων ή πτώχευσής του, προβλέπει το 47σέλιδο σχέδιο (σελίδες 27 και 28) της ελληνικής κυβέρνησης που έχει υποβληθεί στους δανειστές στο πλαίσιο της αλλαγής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Δικαίου.

Συνέχεια

Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολούμενου προσωπικού. Τι ισχύει

Για την επαναπρόσληψη των απασχολουμένων σε ορισμένες επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικώς κατ’ έτος, προβλέπουν ειδικώς διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Κατωτέρω παραθέτουμε τη νομοθεσία, τις – κυριότερες – δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το θέμα και εγκυκλίους – έγγραφα του Υπ. Εργασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Συνέχεια

Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη, 2015

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  (2015)
Επιμέλεια :
Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης
(με τη βοήθεια και συνεργασία της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων)

Συνέχεια