//
αρχείο

Archive for

Παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ με συμφωνία ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων. «Σωσίβιο» για το επίδομα γάμου.

Μέχρι 31/12/2015 παρατάθηκε η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΕΕ) μετά από  συμφωνία  των «κοινωνικών εταίρων», η μετενέργεια της οποίας έληγε στις 30/9/2015.
Να υπενθυμίσουμε ότι η από 26/3/2014 ΕΓΣΣΕ, έληγε αρχικά στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ με την τρίμηνη  μετενέργεια ίσχυε μέχρι  31 Μαρτίου του 2015. Από τότε, με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης η μετενέργειά της παρατάθηκε μέχρι 30/9/2015.

Συνέχεια

Advertisements

Εργαζόμενος που απολύεται κατά το διάστημα της ασθένειας, δικαιούται αποδοχές για το διάστημα αυτό;

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ., εφόσον ο μισθωτός έχει εργασθεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες, δικαιούται αν και δεν εργάζεται, λόγω ανυπαίτιου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, τοκετός κ.λ.π), να αξιώσει από τον εργοδότη του τις αποδοχές που δεν υπερβαίνουν τις 15 ημέρες αν εργάζεται λιγότερο από χρόνο, ενώ αν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας, δικαιούται να λάβει έως τις αποδοχές του ενός μηνός.

Συνέχεια

Πότε δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς η εκ περιτροπής εργασία;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3846/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν.3899/2010, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη, αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννιά μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 240/2006 και του Ν.1767/1988.

Συνέχεια

Μπορεί η επιδείνωση της ασθένειας του εργαζόμενου να θεωρηθεί εργατικό ατύχημα;

Ατύχημα από ένα βίαιο συμβάν, είναι και η σωματική βλάβη, η οποία επήλθε από αιφνίδιο και απρόβλεπτο εξωτερικό αίτιο μη οφειλόμενο σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντα (εργαζόμενου).

Συνέχεια

Επιτρέπεται η χορήγηση ρεπό στον εργαζόμενο αντί αντίστοιχης αμοιβής για υπερωρίες που εργάσθηκε; Ποια είναι η νόμιμη διευθέτηση του χρόνου εργασίας;

Δεν είναι νόμιμο ο εργοδότης με μονομερή απόφαση να συμψηφίζει τις οφειλόμενες αποδοχές για υπερωρίες που πραγματοποίησε ο εργαζόμενος, με παροχή ημερών ανάπαυσης (ρεπό) ώστε να αναπαυθεί ο εργαζόμενος αντί να του καταβάλλει τις αντίστοιχες αποδοχές.

Συνέχεια

Πότε ακριβώς συμπληρώνεται το 12μηνο για να δικαιούται ο εργαζόμενος αποζημίωση λόγω απόλυσης;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3899/2010, η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους 12 μήνες από την ημέρα ισχύος της (πρόσληψη) και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

Συνέχεια