//
αρχείο

Archive for

Έξωση του εργοδότη. Ποια τα δικαιώματα των εργαζομένων

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης υποβάλλεται σε έξωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση, λόγω μη ανταπόκρισής του στις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του ιδιοκτήτη, εξακολουθεί και υπάρχει η υποχρέωση απασχόλησης των εργαζομένων από τον εργοδότη, δηλαδή οφείλει ο εργοδότης να αποδέχεται τις υπηρεσίες των μισθωτών σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4139/2013, διαφορετικά καθίσταται υπερήμερος έναντι των εργαζομένων.

Συνέχεια

Advertisements